Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/49271
Title: Disseny i desenvolupament d’un mòdul de videoconferència dins d’una plataforma de tele-rehabilitació
Author: Osuna Pimàs, David
Director/Tutor: Radeva, Petia
Keywords: Videoconferències
Rehabilitació mèdica
Programari
Treballs de fi de grau
Videoconferencing
Medical rehabilitation
Computer software
Bachelor's thesis
Videoconferencing
Issue Date: 10-Jun-2013
Abstract: En els últims anys el creixement en nombre d’usuaris que tenen Internet a casa ha permès desenvolupar diferents tipus de comunicació entre ells. Inicialment només hi havia telèfon, desprès amb l’aparició de l’Internet es van començar a utilitzar xats on es parlava mitjançant el teclat, desprès van aparèixer emoticones i xats mitjançant veu, finalment va aparèixer la videoconferència. La videoconferència ha permès que usuaris de tot el món puguin parlar cara a cara, sense costos elevats, i evitant desplaçaments per poder comunicar-se entre si, a part també permet la comunicació de varies persones a la vegada. El projecte desenvolupat és un mòdul de videoconferència dins d’un gran projecte de rehabilitació a distància. Aquest projecte pretén millorar l’atenció contínua dels usuaris, estalviar desplaçaments innecessaris d’usuaris amb problemes de mobilitat, i estalviar costos hospitalaris deguts a ingressos o a la pròpia rehabilitació. Mitjançant el mòdul que desenvolupat podrem posar en contacte metges i pacients mitjançant la videoconferència basada en WebRTC i així poder observar l’evolució del pacient sense que s’hagi de desplaçar. Per tal de posar en contacte metges i pacients, s’ha creat un sistema de cites per tal de que el metge pugui citar a un pacient i ell respongui si el dia i hora assignada li va bé.
Note: Treballs Finals de Grau d'Enginyeria Informàtica, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2013, Director: Petia Radeva
URI: http://hdl.handle.net/2445/49271
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Enginyeria Informàtica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
resum_memòria.pdfResum memòria67.2 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons