Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/49344
Title: La necesaria transformación del modelo productivo en España: el papel del territorio.
Author: Pareja Eastaway, Montserrat
Turmo Garuz, Joaquín
Keywords: Productivitat laboral
Crisi econòmica, 2008-
Atur
Ordenació del territori
Creixement econòmic
Àrees metropolitanes
Creativitat
Labor productivity
Global Financial Crisis, 2008-...
Unemployment
Regional planning
Economic growth
Metropolitan areas
Creativity
Issue Date: 25-Sep-2013
Publisher: Departament de Geografia
Abstract: El fracàs de les bases del model productiu espanyol fonamentat en una baixa productivitat s'ha traduït en una incapacitat absoluta de reacció enfront de la crisi econòmica amb creixents taxes d'atur i un greu estancament del PIB. El principal repte de l'economia espanyola requereix d'apostes decidides per pilars en els quals se sustenti un nou model productiu, això és, la creativitat, la innovació i el coneixement. Aquest article abordarà en primer lloc el marc teòric en el qual s'emmarca el paper que assumeix el territori al segle XXI com a motor de canvi econòmic. Seguidament, s'identifiquessin els aspectes clau de l'actual model productiu i a continuació s'estudiarà la contribució del territori al canvi de model sobre la base de quatre grans àrees metropolitanes: Madrid, Barcelona, València i Bilbao. Finalment, s'incidirà en les recomanacions de política pública a la llum dels anteriors resultats.
Note: Reproducció del document publicat a: http://ddd.uab.cat/record/112215
It is part of: Documents d'Anàlisi Geogràfica, 2013, vol. 59, num. 3, p. 455-479
URI: http://hdl.handle.net/2445/49344
ISSN: 0212-1573
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Economia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
625509.pdf406.56 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons