Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/49368
Title: Serveis per a persones amb discapacitat visual a les biblioteques universitàries espanyoles
Author: Alcalá Ponce de León, Mireia
Ollé Vera, Carla
Director/Tutor: Seguí i Palou, Rosa
Keywords: Serveis bibliotecaris pels discapacitats
Discapacitats visuals
Biblioteques universitàries
Espanya
Library services to people with disabilities
People with visual disabilities
Academic libraries
Spain
Issue Date: 2014
Abstract: En el següent treball s’ha marcat com a objectiu principal analitzar com les biblioteques universitàries públiques espanyoles integren els usuaris amb discapacitat visual, seguint la normativa bàsica espanyola que acull les condicions d’accessibilitat i igualtat d’oportunitat de les persones. Per a la realització d’aquest anàlisi s’han tingut en compte 50 biblioteques universitàries del territori espanyol, la informació de les quals es presenta per mitjà de taules i en forma d’ítems per tal de facilitar-ne l’avaluació...
Note: Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Treball de Curs de l’assignatura: Serveis per a Usuaris amb Necessitats Especials, Curs: 2013-2014, Directora: Rosa Seguí i Palou
URI: http://hdl.handle.net/2445/49368
Appears in Collections:Treballs de l'alumnat - Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Alcala_Olle_Treball.pdf1.75 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons