Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/49385
Title: Espai sense alcohol. Un acostament a l’aplicació de les mesures penals alternatives.
Author: Casas Muzaurieta, Jodie
Director: Bofill Poch, Sílvia
Keywords: Antropologia cultural
Alcoholisme
Rehabilitació
Treballs de fi de grau
Cultural anthropology
Alcoholism
Rehabilitation
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2013
Abstract: A aquest treball volem mostrar la complexitat que envolta la posada en marxa del programa de Mesures Penals Alternatives del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya centrant-nos en el cas concret de l’Espai Sense alcohol. La particularitat d’aquest espai és què es tracta d’un lloc coordinat per una associació d’alcohòlics rehabilitats (GAMAR) situat al barri de la Barceloneta i que a la vegada funciona com a entitat col·laboradora del Departament de Justícia. L’Espai sense alcohol rep persones condemnades a complir una mesura penal alternativa per haver comés un delicte lleu arran del seu consum d’alcohol. A continuació assistirem al procés que segueixen les persones obligades a acatar el mandat judicial i veurem com es relacionen els agents que intervenen en el procés.
Note: Treballs Finals de Grau Antropologia Social i Cultural, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs:2012-2013, Tutora: Sílvia Bofill
URI: http://hdl.handle.net/2445/49385
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Antropologia Social i Cultural

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Antropologia_2012_13_Casas_Jodie.pdf373 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons