Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/49427
Title: "Sobre la frontera humà-animal". Una aproximació antropològica a la representació social sobre el món dels primats
Author: Martín Garcia, Anna
Director: Larrea Killinger, Cristina
Keywords: Antropologia cultural
Primats
Treballs de fi de grau
Cultural anthropology
Primates
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2013
Abstract: La coneguda problemàtica que esdevé sobre la frontera humà-animal i la particularitat de l’espècie humana ha estat motiu d’intensos debats multidisciplinaris al llarg de l’historia. Novament, sembla que aquesta discussió tornar agafar embranzida degut en part als avenços biotecnològics; a la relació emocional que els humans estem desenvolupant amb les mascotes; i pel sorgiment de molts estudis científics que demostren les capacitats socials, intel·lectuals i cognitives de molts éssers vius, que eren pensades com úniques per l’espècie humana. Els resultats d’aquesta recerca ens permeten copsar una aproximació a l’actual percepció del món animal i més concretament a la figura del ximpanzé en un lloc concret: la Fundació Mona. Les dades es van recollir en un breu període d’observació a la Fundació, com de l’execució de vuit entrevistes a individus provinents d’ àmbits distints: quatre dels quals són professionals que treballen en el centre de recuperació de primats (Fundació Mona), i els quatre restants, desconeixedors del món dels primats. Els resultats deixaran entreveure les dificultats que suposa trencar unes categories i representacions socials molt ancorades, tant en l’àmbit dels profans com en l’àmbit dels experts.
Note: Treballs Finals de Grau Antropologia Social i Cultural, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2012-2013, Tutora: Cristina Larrea Killinger
URI: http://hdl.handle.net/2445/49427
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Antropologia Social i Cultural

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Antropologia_2012_13_Martin_Anna.pdf510.58 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons