Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/49428
Title: Les matances del porc a Mallorca. Aproximació antropològica al discurs actual dels matancers i pagesos
Author: Noguera Ferrando, Aina
Director/Tutor: Bofill Poch, Sílvia
Keywords: Antropologia cultural
Patrimoni cultural
Mallorca (Illes Balears)
Treballs de fi de grau
Cultural anthropology
Cultural property
Majorca (Balearic Islands)
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2013
Abstract: Les matances del porc a Mallorca són una tradició que ha sofert uns canvis molt importants en la forma i en el significat en les darreres dècades. Fins fa vuitanta anys el seu objectiu era el proveïment de carn durant tot l’any a una família, gaudint així d’un paper indispensable en l’economia familiar. La patrimonialització de la sobrassada i la conseqüent popularització d’aquesta ha provocat la instal·lació d’una potent industria matancera a l’illa. A partir d’aleshores conviuran l’elaboració de dues sobrassades: la particular i la industrial. La diferència dels valors associats a una i altra pràctica provocarà una realitat conflictiva, que provocarà que els matancers i pagesos facin néixer nous conceptes per definir lo que són i diferenciar-se de lo que no són. Aquest treball vol ser un apropament antropològic al discurs i les pràctiques que tenen pagesos i matancers sobre aquest canvi. Per conèixer millor la realitat actual proposo analitzar en primer lloc quin és l'imaginari que es té de les matances del passat i en segon lloc quina és la seva realitat actual.
Note: Treballs Finals de Grau Antropologia Social i Cultural, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2012-2013, Tutor: Sílvia Bofill
URI: http://hdl.handle.net/2445/49428
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Antropologia Social i Cultural

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Antropologia_2012_13_Noguera_Aina.pdf200.73 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons