Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/49429
Title: Respostes de la societat civil davant el "drama" dels desnonaments, el cas de la PAH Barcelona
Author: Oliver Grasiot, Esther
Director/Tutor: Bofill Poch, Sílvia
Keywords: Antropologia cultural
Desnonament
Hipoteques
Moviments socials
Treballs de fi de grau
Cultural anthropology
Eviction
Mortgages
Social movements
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2013
Abstract: En el context de la greu crisi econòmica actual, moltes famílies espanyoles no poden fer front a les quotes hipotecàries del seu habitatge. L’impagament de les quotes provoca l'aplicació de la Llei hipotecària, mitjançant la qual les entitats bancàries inicien un procediment per reclamar el deute a la persona que ha deixat de pagar i que, en molts casos, acaba en el desnonament. Com a resultat de l’aplicació del procediment d'execució hipotecària les famílies perden l’habitatge i es veuen obligades a assumir i arrossegar un deute econòmic en el futur . Aquest article exposa un exemple de resposta de la societat civil davant el "drama" dels desnonaments, que emergeix arran del context de crisi econòmica, política i social a l’Estat espanyol. Concretament, se centra en el moviment social de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Barcelona i descriu com es defineix, com s’organitza i com actua la PAH per dur a terme accions de pressió per buscar respostes a les conseqüències del procediment d'execució hipotecària, i aconseguir modificar una legislació vigent que no empara el dret a l’habitatge dels ciutadans.
Note: Treballs Finals de Grau Antropologia Social i Cultural, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2012-2013, Tutora: Sílvia Bofill
URI: http://hdl.handle.net/2445/49429
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Antropologia Social i Cultural

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Antropologia_2012_13_Oliver_Esther.pdf4.88 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons