Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/49436
Title: Representacions i pràctiques religioses de la Comunitat Sunday. De la litúrgia eclesiàstica a l’acció al carrer
Author: Pons Raga, Marta
Director/Tutor: Horta, Gerard, 1962-
Keywords: Antropologia cultural
Comunitats cristianes
Secularització (Teologia)
Treballs de fi de grau
Cultural anthropology
Religious orders
Secularization (Theology)
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2013
Abstract: L’efervescència actual de noves comunitats religioses ha propiciat el context idoni per tal que el 2007 es constituís la Comunitat Sunday, una comunitat cristiana de Sant Feliu de Llobregat. Al llarg del 2011 aquesta comunitat, vinculada des de feia uns anys a la parròquia del poble, decideix emprendre el que consideren que és un nou camí i que suposa un trencament amb l’església. Les representacions i pràctiques religioses de la Comunitat es presenten, doncs, desvinculades de la parròquia, la qual és concebuda com a institució eclesiàstica, i se situen en el procés actual de secularització, en què el reconeixement de la divinitat a l’interior de l’individu i fora de la institució resulta imperant. Així, la Comunitat ha creat un nou ritus que vehicula un aparentment nou sentit i nou ordre del món, a través del qual s’estableix una distinció fonamental entre els “exclosos” i “els que poden ajudar-los a ser inclosos”. A partir d’aquesta distinció, la Comunitat realitzarà projectes que, malgrat la pretensió d’ésser trencadors amb la institució eclesiàstica i d’oferir un nou ordre de les coses, constituiran i perpetuaran un ordre ja conegut basat en uns esquemes de poder legitimats per la tradició cristiana de la pràctica de la caritat.
Note: Treballs Finals de Grau Antropologia Social i Cultural, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2012-2013, Tutor: Gerard Horta
URI: http://hdl.handle.net/2445/49436
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Antropologia Social i Cultural

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Antropologia_2012_13_Pons_Marta.pdf1.33 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons