Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/49445
Title: Aproximació al procés migratori d’un grup de dones pakistaneses del Raval
Author: Tercero Depares, Alejandra
Director: Bofill Poch, Sílvia
Keywords: Antropologia cultural
Dones immigrants
Pakistan
Raval (Barcelona, Catalunya)
Treballs de fi de grau
Cultural anthropology
Women immigrants
Pakistan
Raval (Barcelona, Catalonia)
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2013
Abstract: La comunitat pakistanesa de Barcelona, que entre els anys 2004 i 2012 duplica la seva població, incorpora en aquests anys esposes i fills, en el marc de processos de reagrupament familiar. Aquesta vol ser una aproximació a la realitat social d’un grup de dones del Pakistan veïnes del barri del Raval de Barcelona, que han arribat a la Ciutat gràcies al reagrupament. Són dones d’uns 30 anys, amb fills i fora del món laboral. L’objecte de la recerca és analitzar les seves formes i espais de relacions socials, a partir del procés d’integració de quatre dones d’aquesta comunitat que són usuàries d’una entitat social del barri, on hi fan cursos de llengua, així com diversos tallers. Com a hipòtesi inicial parteixo de la idea que el seu espai de relació social es troba a la casa i a les entitats abans esmentades i que mantenen cert aïllament social. L’anàlisi de les seves històries migratòries, de les xarxes de relacions, femenines i familiars, de l’ús que fan de l’espai públic, dels primers contactes amb la societat d’acollida, del manteniment de les relacions amb la comunitat d’origen o del paper de les entitats socials del barri, poden ajudar a entendre tant l’aïllament inicial com les formes com aquestes dones s’integren tant en la comunitat pakistanesa del Raval com en la societat d’acollida que és Barcelona.
Note: Treballs Finals de Grau Antropologia Social i Cultural, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2012-2013, Tutor: Sílvia Bofill Poch
URI: http://hdl.handle.net/2445/49445
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Antropologia Social i Cultural

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Antropologia_2012_13_Tercero_Alejandra.pdf306.02 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons