Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/49669
Title: La visibilitat reduïda a l'Aeroport de Barcelona – El Prat. Els efectes econòmics a les aerolínies.
Author: Bladas Lluch, Albert
Director: Moreno García, María del Carmen
Keywords: Geografia física
Aeroports
Meteorologia
Prat de Llobregat (Catalunya)
Treballs de fi de grau
Physical geography
Airports
Meteorology
Prat de Llobregat (Catalonia)
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2013
Abstract: Des dels principis de l’aviació ha sigut essencial entendre el paper que juga la meteorologia. Avui en dia, quan en la fabricació dels avions s’utilitza la tecnologia existent més avançada, no es pot ignorar l’enorme poder i els perills potencials que estan lligats al temps meteorològic. És l’aviació la que més ha ajudat al desenvolupament de la meteorologia, doncs, segurament, és l’aeronàutica l’activitat que més necessita de la ciència del temps, perquè es desenvolupa en el sinus de l’aire. El problema de l’aviació moderna és el de volar amb tots tipus de temps, tenint la meteorologia un paper que és eminentment operacional. Per aquesta raó, les grans companyies aèries tenen els seus propis meteoròlegs a part d’utilitzar els serveis públics. Així, a demés, les oficines meteorològiques dels aeroports, estudien la millor ruta per qualsevol vol, les condicions per el vol, els aterratges en cas d’emergències, la de formació o dissipació de boira o mala visibilitat per algun altre fenomen, etc...
Note: Treballs Finals de Grau en Geografia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2012-2013, Tutor: Mª Carmen Moreno
URI: http://hdl.handle.net/2445/49669
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Geografia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Bladas.pdf2.72 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons