Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/49676
Title: Turisme de sol i platja a Catalunya. Estudi de cas: Lloret de Mar
Author: Guerrero Fidalgo, Javie
Director: Martínez Rigol, Sergi
Keywords: Geogafia humana
Turisme
Catalunya
Lloret de Mar (Catalunya)
Treballs de fi de grau
Human geography
Tourism
Catalonia
Lloret de Mar (Catalonia)
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2013
Abstract: Segurament tots hem fet turisme en algun moment de la nostra vida. Sabem que l'activitat generalment està associada a l'oci, el descans i el descobriment de nous llocs, entre altres qüestions. Però, què és exactament el turisme? Per començar, el concepte de turisme es defineix com el conjunt de les accions que una persona porta a terme mentre viatja i pernocta en un lloc diferent al de la seva residència habitual per un període consecutiu que ha de ser superior a un dia i inferior a un any . Aquest estudi tracta d'una investigació sobre l'evolució dels últims anys del turisme centrat al litoral català, i el municipi escollit per a la realització del treball és Lloret de Mar, ubicat a la Costa Brava, pel nombre de turistes que rep i la seva importància i ocupació dins del turisme de sol i platja a Catalunya...
Note: Treballs Finals de Grau en Geografia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2012-2013, Tutora: Maria dels Àngels Alió i Torres
URI: http://hdl.handle.net/2445/49676
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Geografia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Guerrero_Fidalgo.pdf1.31 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons