Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/49681
Title: Els grans esdeveniments com a elements de transformació urbana i social. Els casos de Lisboa 1998 i Barcelona 2004
Author: Puig i Salvadó, Marc
Director/Tutor: Benach, Núria
Keywords: Geografia humana
Urbanisme
Lisboa (Portugal)
Barcelona (Catalunya)
Treballs de fi de grau
Human geography
City planning
Lisbon (Portugal)
Barcelona (Catalonia)
Bachelor's thesis
Issue Date: Sep-2013
Abstract: En els últims anys Barcelona i Lisboa han estat seu de diferents esdeveniments internacionals amb gran projecció global que han estat utilitzats com a oportunitats en molts sentits: per enfortir el coneixement i la repercussió de les ciutats a escala internacional, per concentrar fortes inversions tant públiques com privades en curts espais de temps, per dotar les ciutats d’infraestructures i equipaments moderns, per endegar processos de renovació d’àrees urbanes, etc.
Note: Treballs Finals de Grau en Geografia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2012-2013, Tutora: Dra. Núria Benach Rovira
URI: http://hdl.handle.net/2445/49681
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Geografia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Puig_TFG.pdf19.54 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons