Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/49721
Title: El Carnaval i la seva regulació. Una manifestació de la cultura popular dels segles XVI i XVII
Author: Sánchez Escribano, Maria
Director/Tutor: Gil Pujol, Xavier, 1956-
Keywords: Història moderna
Carnestoltes
Treballs de fi de grau
Modern history
Carnival
Segle XVI-segle XVII
Bachelor's thesis
Issue Date: Sep-2013
Abstract: Aquesta introducció pretén ser una declaració d'intencions dels objectius d'aquest treball, quins han estat els mecanismes utilitzats per assolir-los i alhora presentar els límits del propi treball. Són diverses les intencions d'aquest treball. D'una banda, el Carnaval representa el protagonista principal d'aquest treball. Aquest ha estat escollit ja que es pot considerar com a màxima expressió de la cultura popular festiva en Època Moderna, així que s'ha intentat fer una mostra de quines eren les pràctiques principals i el seu significat. D'altra banda, aquesta primera part centrada en les pràctiques carnavalesques va seguida d'un apartat que ocupa gairebé la meitat del gruix del treball i està centrat en veure com aquestes pràctiques poc a poc van anar sent reprimides. Es fa esment del progressiu allunyament de les elits, de la intervenció dels poders civils i dels grans processos religiosos d'Època Moderna, des dels primers intents de canvi dins un moviment de Reforma catòlica al procés de ruptura amb la Reforma protestant i finalment la Contrareforma Catòlica, essencialment durant el segle XVI i inicis del XVII. Tots tres moviments reformadors van tenir entre els seus objectius regular l'excés, en tots els sentits, que suposaven les festes populars i la participació del clergat. Al mateix temps es va intentar separar els elements sacres dels elements còmics. S'intentarà mostrar de quina manera es va dur a terme aquest procés i quina va ser l'actitud de reformadors i del sector de la Contrareforma en front de la comicitat pròpia del Carnaval.
Note: Treballs Finals de Grau en Història, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2012-2013, Tutor: Xavier Gil Pujol
URI: http://hdl.handle.net/2445/49721
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Història

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Sánchez_Escribano.pdf1.41 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons