Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/49742
Title: Gènere i religió a l'Atenes clàssica
Author: Frutos Manzanares, Laia de
Director/Tutor: Remesal Rodríguez, José
Keywords: Història antiga
Religió
Atenes (Grècia)
Treballs de fi de grau
Ancient history
Religion
Athens (Greece)
Bachelor's thesis
Issue Date: Jul-2013
Abstract: En el context de la Grècia clàssica, sabem per les nombroses fonts antigues que la religió tenia una gran implicació dins de la vida de les persones, tant en l'àmbit privat com en el públic. Aquest estudi pretén mostrar quina era la participació real de les dones i dels homes d'Atenes en l'esfera religiosa en el seu dia a dia, doncs sovint s'afirma que les primeres en restaven excloses. L'objectiu és bàsicament comparar el cas masculí i el femení i veure les diferents formes en que uns i altres es relacionaven amb aquest aspecte de la vida de la polis. El treball es centrarà en determinades festes i els càrrecs que cadascun podia ocupar, no s'entrarà en els sacerdocis sinó en el paper que hi tindrien els ciutadans en elles.
Note: Treballs Finals de Grau en Història, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2012-2013, Tutor: José Remesal Rodríguez
URI: http://hdl.handle.net/2445/49742
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Història

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Frutos_Manzanares.pdf233.99 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons