Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/49860
Title: La funció dels nuraghes: perspectiva històrica per a una qüestió oberta
Author: Mainar Scanu, Adrià
Director/Tutor: Remesal Rodríguez, José
Keywords: Prehistòria
Cultura nuràgica
Sardenya (Itàlia)
Treballs de fi de grau
Prehistory
Nuraghi culture
Sardinia (Italy)
Bachelor's thesis
Issue Date: Jul-2013
Abstract: El nuraghe és l’element més representatiu de la cultura nuràgica (c.1500-s.IIIaC), havent-hi més de 7.000 en tota l’illa de Sardenya. Malgrat la seva importància simbòlica per als sards actuals i l’interès que ha suscitat entre els estudiosos, no hi ha encara una tesi definitiva per a explicar-ne la seva funció. En el present treball es recullen les diverses tendències historiogràfiques existents així com les seves hipòtesis i argumentacions entorn a la construcció i funcionalitat dels nuraghes, ubicant-les en els seus respectius contextos històrics i analitzant els paradigmes i limitacions amb els que es troben per tal de crear un estat de la qüestió útil per a futures investigacions.
Note: Treballs Finals de Grau en Història, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2012-2013, Tutor: José Remesal
URI: http://hdl.handle.net/2445/49860
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Història

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_ADRIA_MAINAR.pdf1.41 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons