Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/49862
Title: El món simbòlic dels Ibers a través de les representacions zoomorfes
Author: Montserrat Sanahuja, Francesc
Director/Tutor: Revilla Calvo, Víctor
Keywords: Prehistòria
Ibers
Treballs de fi de grau
Prehistory
Iberians
Bachelor's thesis
Issue Date: Jul-2013
Abstract: El present treball respon d’entrada a un interès personal en el que hom anomena pobles ibers, especialment pel que fa a la part relativa al seu món simbòlic. L’elecció del tema i el seu enfocament es deu en gran mesura en el que podria semblar una contradicció a primer cop d’ull. Existeix una extensa bibliografia referent als ibers, s’han investigat de manera exhaustiva i les bases de coneixement estan ben definides, fet que contrasta amb una investigació que no només és encara viva sinó que cada cop és més dinàmica; s’estan desenvolupant noves recerques contínuament i és un camp molt fèrtil per a la producció de noves hipòtesis. L’altra motivació està relacionada amb l’objecte d’estudi, és a dir el món simbòlic dels pobles que habitaven la Península Ibèrica fa més de dos mil cinc-cents anys, és la que ens obligarà a enfrontar-nos a diverses qüestions relatives a la seva mentalitat. Com veien el món simbòlic? Com el representaven? És a dir, com plasmaven plàsticament els seus mites? La dificultat afegida per estudiar aquests temes és que es tracta de pobles que no han deixat fonts escrites que nosaltres siguem capaços de desxifrar, i per tant hem de cenyir-nos a les evidències materials.
Note: Treballs Finals de Grau en Història, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2012-2013, Tutor: Víctor Revilla Calvo
URI: http://hdl.handle.net/2445/49862
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Història

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Monserrat_Sanahuja.pdf2.49 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons