Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/49863
Title: Teoritzacions sobre els orígens més genuïns de l'Homo sapiens sapiens. l'Homo neanderthalis i la seva problemàtica
Author: Olives Pons, Juana Maria
Director: Remesal Rodríguez, José
Keywords: Prehistòria
Home prehistòric
Treballs de fi de grau
Prehistory
Prehistoric man
Bachelor's thesis
Issue Date: Jul-2013
Abstract: La concepció sobre els orígens dels éssers humans ha estat i és un tema d’estudi que ha generat infinitat de debats. En el fons, el registre fòssil conegut arreu dels continents és el que permet una visió cronogeogràfica més àmplia del procés evolutiu. No obstant, la realitat resulta ser molt més complexa de la que els arqueòlegs i historiadors es podien imaginar. Els segles XX i XXI han esdevingut molt prolífics pel que fa a les descobertes arqueològiques, així com també en els àmbits de les ciències partícips. L’efecte del conjunt de tot això és la construcció de diverses teories, sense existir encara un consens dintre de la comunitat acadèmica per declarar cap teoria com a única i vertadera. No obstant, la paleogenètica, una disciplina recentment incorporada en la investigació, sembla obtenir resultats que enllacen amb alguns punts de les teories preexistents.
Note: Treballs Finals de Grau en Història, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2012-2013, Tutor: José Remesal Rodríguez
URI: http://hdl.handle.net/2445/49863
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Història

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_JUANA_MARIA_OLIVES_PONS.pdf522.97 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons