Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/49925
Title: La Restauració Meiji. L’inici del Japó modern
Author: Aregall Mañas, Víctor
Director: Lo Cascio, Paola
Keywords: Història contemporània
Japó
Restauració Meiji, 1853-1870
Treballs de fi de grau
Modern history
Japan
Meiji Restoration, 1853-1870
Bachelor's thesis
Issue Date: Jul-2013
Abstract: La Restauració Meiji va ser un punt d’inflexió en la història del Japó. El país va passar, del que en podríem dir feudalisme a ser un estat modern. Es van dur a terme una sèrie de reformes encaminades a situar al Japó al mateix nivell que les potències occidentals del moment. El propòsit d’aquest text és conèixer què ha dit la historiografia d’aquest període, confrontant la bibliografia d’autors d’origen japonès i la d’autors occidentals per posar de relleu aquells aspectes o el tractament que es dóna als fets històrics partint de la tradició cultural tant d’occident com d’orient.
Note: Treballs Finals de Grau en Història, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2012-2013, Tutor: Paola Lo Cascio
URI: http://hdl.handle.net/2445/49925
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Història

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Aregall Mañas.pdf2.01 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons