Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/50043
Title: Reialisme i primer carlisme a les Terres de l’Ebre i al Maestrat
Author: Burgués Moreno, Albert
Director: Villarroya i Font, Joan, 1953-
Keywords: Història contemporània
Carlisme
Terres de l'Ebre (Catalunya : Regió)
Ares del Maestrat (País Valencià)
Treballs de fi de grau
Modern history
Carlism
Bachelor's thesis
Issue Date: Jul-2013
Abstract: Durant el primer terç del segle XIX, Espanya fou objecte d’un conjunt de processos que culminaren en la instauració del naixent Estat liberal. Es tracta d’un període convuls caracteritzat per la inestabilitat política, social i econòmica d’un Estat que fa els primers passos cap a l’intent de formació de l’Estat modern, si bé passant per un seguit d’etapes on s’hi féu palesa la resistència, tan política com social, davant de les conseqüències que aquest canvi comportava. Una d’aquestes resistències fou el carlisme.
Note: Treballs Finals de Grau en Història, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2012-2013, Tutor: Joan Villarroya i Font
URI: http://hdl.handle.net/2445/50043
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Història

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Burgues_Moreno.pdf324.23 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons