Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/50523
Title: Evolució dels resultats sobre la formació transversal dels estudiants del Grau de Farmàcia a la Unitat de Laboratoris Docents de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona
Author: Rodríguez Lagunas, María José
Girona i Brumós, Victòria
Martín Venegas, Raquel
Obiols Suari, Núria
Payá Sánchez, Montserrat
Piqué Simón, Begoña
Fisa Saladrigas, Roser
Prat Aixelà, Josefa
Ferrer i Roig, Ruth
Keywords: Ciències de la salut
Ensenyament
Congressos
Competències transversals
Enquestes
Laboratoris d'aprenentatge
Surveys
Learning laboratories
Medical sciences
Teaching
Congresses
Generic competences
Issue Date: Jan-2013
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: Amb la finalitat de conèixer el grau d’aprenentatge dels estudiants en aspectos relacionats amb la qualitat tota (qualitat, seguretat, salut, gestió de residus i sostenibilitat), s’han enquestat els estudiants al llarg del seu itinerari curricular, des del primer fins el quart curs de grau. Els resultats corresponents als cursos acadèmics 2010-11 i 2011-12 (n = 770 i 757 estudiants enquestats, respectivament) evidencien que determinats coneixements dels estudiants milloren al llarg del període considerat (qüestions relacionades amb les bones practiques de laboratori), altres que es mantenen i, per últim, hi ha aspectos com els relacionats amb la seguretat als laboratoris i la gestió dels residus que presenten diferències al llarg dels anys.
Note: Podeu consultar la Setena trobada de professorat de Ciències de la Salut completa a: http://hdl.handle.net/2445/43352
It is part of: Pòster presentat a: Setena trobada de professorat de Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona. Facultat de Farmàcia Campus Pedralbes. 30, 31 de gener i 1 de febrer de 2013.
URI: http://hdl.handle.net/2445/50523
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/43352
Appears in Collections:Comunicacions a congressos (Didàctica i Organització Educativa)
Jornades i Congressos (Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació)
Comunicacions a congressos (Bioquímica i Fisiologia)
Comunicacions a congressos (Teoria i Història de l'Educació)
Comunicacions a congressos (Farmàcia, Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica)
Comunicacions a congressos (Biologia, Sanitat i Medi Ambient)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
P3Rodriguez_Lagunas.pdfPòster222.45 kBAdobe PDFView/Open
P3_resum.pdfResum11.52 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons