Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/50677
Title: Synthesis and characterization of lead-free dielectric materials based on barium titanozirconate (BTZ)
Other Titles: Síntesis i caracterització de materials dielèctrics lliures de plom basats en el titanozirconat de bari (BTZ)
Author: Mondelo Martell, Manel
Director: Mestres i Vila, Ma. Lourdes
Keywords: Dielèctrics
Síntesi inorgànica
Treballs de fi de grau
Dielectrics
Inorganic synthesis (Chemistry)
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2012
Abstract: El compost Pb(Zr,Ti)O3 (PZT), amb estructura tipus perovskita, és avui dia el material amb més aplicacions com a dielèctric. No obstant, pel seu contingut en plom és considerat un material perillós per la Unió Europea, i s’han fet molts esforços per a obtenir materials amb prestacions similars, però lliures de plom, per tal de substituir-lo. El titanozirconat de bari (BTZ) és un possible candidat, gràcies als elevats valors de constant dielèctrica que presenta, especialment a prop de la temperatura de transició de fase tetragonal a cúbica. Donat que tant els valors de permitivitat com la temperatura de la transició depenen profundament de la composició del material, en aquest treball es presenta la síntesi mitjançant el mètode ceràmic dels compostos amb fòrmula general BaTi1-xZrxO3, amb x=0,25; 0,30; 0,35; 0,40 i 0,45; a partir de carbonat de bari, òxid de titani (IV) i òxid de zirconi (IV), amb intenció de trobar la composició amb una òptima resposta dielèctrica que permeti que el BTZ es pugui usar en dispositius electrònics.
Note: Treballs Finals de Grau de Química, Facultat de Química, Universitat de Barcelona, Any: 2012, Tutora: Lourdes Mestres Vila
URI: http://hdl.handle.net/2445/50677
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Química

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFGQU2012-Mondelo_Martell_rev_final.pdf2.48 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons