Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/50678
Title: Analytical performance of an on-line preconcentration system to determine mercury speciation in water
Author: Peró Gascón, Roger
Director: Sahuquillo Estrugo, Àngels
Keywords: Química analítica
Mercuri
Treballs de fi de grau
Analytical chemistry
Mercury
Bachelor's thesis
Issue Date: Jan-2014
Abstract: El mercuri i els seus compostos estan considerats contaminants pràcticament omnipresents en l’ambient a causa de la seva mobilitat en el medi. La seva determinació en una àmplia varietat de mostres ha esdevingut un tema molt important per la seva elevada toxicitat així com el seu caràcter acumulatiu i persistent. D’altra banda, el mercuri està present en diverses formes, que determinen la seva distribució i toxicitat. La determinació del mercuri en aigua és particularment important ja que l’aigua potable és essencial per als éssers humans i la seva contaminació té un gran impacte en la seva salut. És per això que la Directiva 2008/105/EC del Parlament Europeu i del Consell sobre normes de qualitat ambiental en l'àmbit de la política d'aigües identifica el mercuri i els seus compostos com a substàncies perilloses prioritàries...
Note: Treballs Finals de Grau de Química, Facultat de Química, Universitat de Barcelona, Any: 2014, Tutora: Àngels Sahuquillo
URI: http://hdl.handle.net/2445/50678
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Química

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_QU Peró Gascón Roger 28 01 13.pdf1.62 MBAdobe PDFView/Open
ces50678.pdf688.82 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons