Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/50793
Title: Valoració de l'avaluació continuada a l'assignatura Fisiologia i Fisiopatologia III del Grau de Farmàcia
Author: Pelegrí i Gabaldà, Carme
Martín Venegas, Raquel
Moreno Aznárez, Juan José
Rabanal i Tornero, Manel
Pérez Bosque, Anna
Vilaplana i Hortensi, Jordi
Ferrer i Roig, Ruth
Keywords: Avaluació contínua
Educació superior
Ciències de la salut
Ensenyament
Congressos
Continuous evaluation
Higher education
Medical sciences
Teaching
Congresses
Issue Date: Jan-2013
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: L’assignatura Fisiologia i Fisiopatologia III del Grau de Farmàcia es cursa durant el 1r semestre del 3r curs, amb posterioritat a les assignatures Fisiologia i Fisiopatologia I i II, i inclou continguts de les matèries d’anatomia, fisiologia i fisiopatologia corresponents als sistemes respiratori, renal, endocrí i reproductor, així com els mecanismes de termorregulació. El curs en que es va començar a impartir, el 2010-2011, es van dissenyar una sèrie d’activitats d’aprenentatge orientades a la realització d’una avaluació continuada que havia de permetre avaluar coneixements i habilitats així com competències transversals com són la capacitat per analitzar i interpretar un text científic en anglès, buscar informació i relacionar el seu contingut amb els coneixements adquirits en les assignatures anteriors.
Note: Podeu consultar la Setena trobada de professorat de Ciències de la Salut completa a: http://hdl.handle.net/2445/43352
It is part of: Pòster presentat a: Setena trobada de professorat de Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona. Facultat de Farmàcia Campus Pedralbes. 30, 31 de gener i 1 de febrer de 2013.
URI: http://hdl.handle.net/2445/50793
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/43352
Appears in Collections:Jornades i Congressos (Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació)
Comunicacions a congressos (Bioquímica i Fisiologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
P30Pelegri_Gabalda.pdfPòster304.25 kBAdobe PDFView/Open
P30_resum.pdfResum9.54 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons