Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/50796
Title: Implantació de l'assignatura d'Introducció a la Clínica Podològica en el Grau de Podologia
Author: Planell i Mas, Elena de
Novel Martí, Virginia
Prats Climent, Baldiri
Keywords: Assignatures
Pràcticums
Educació superior
Ciències de la salut
Ensenyament
Congressos
Subjects
Practicums
Higher education
Medical sciences
Teaching
Congresses
Issue Date: Jan-2013
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: La Diplomatura de Podologia es caracteritzava perquè els alumnes passaven directament de realitzar pràctiques de laboratori preclíniques en el primer semestre del segon any a dur a terme pràctica assistencial sense un coneixement i experiència suficient en el funcionament de la clínica. Amb la posada en marxa del grau, es va implantar l’assignatura d’Introducció a la Clínica Podològica [ICP], amb la finalitat de fer de pont entre les pràctiques de laboratori preclíniques i la incorporació assistencial. Això s’aconsegueix amb la incorporació d’un alumne d’ICP en un grup de pràctiques d’alumnes d’un curs superior (Practicum II).
Note: Podeu consultar la Setena trobada de professorat de Ciències de la Salut completa a: http://hdl.handle.net/2445/43352
It is part of: Pòster presentat a: Setena trobada de professorat de Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona. Facultat de Farmàcia Campus Pedralbes. 30, 31 de gener i 1 de febrer de 2013.
URI: http://hdl.handle.net/2445/50796
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/43352
Appears in Collections:Jornades i Congressos (Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació)
Comunicacions a congressos (Podologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
P31de Planell_Mas.pdfPòster628.4 kBAdobe PDFView/Open
P31_resum.pdfResum9.14 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons