Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/50866
Title: Disseny i implantació d’una nova pràctica informàtica per promoure l’aprenentatge actiu de l’assignatura de Microbiologia II
Author: Farfán Sellarés, Maribel
Marqués Villavecchia, Ana M.
Fusté Munné, M. Carme
Keywords: Ciències de la salut
Ensenyament
Congressos
Medical sciences
Teaching
Congresses
Issue Date: Jan-2013
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: En l’adaptació de les titulacions universitàries a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), cada cop té més importància l’adquisició de competències per part de l’alumne utilitzant les noves tecnologies de la informació. En aquest context, vàries professores de l’assignatura de Microbiologia II, obligatòria de tercer curs del Grau de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, hem dissenyat una pràctica presencial innovadora utilitzant eines bioinformàtiques, per facilitar la comprensió de la docència teòrica i promoure l’aprenentatge actiu de l’alumne d’un bloc important de l’assignatura.
Note: Podeu consultar la Setena trobada de professorat de Ciències de la Salut completa a: http://hdl.handle.net/2445/43352
It is part of: Pòster presentat a: Setena trobada de professorat de Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona. Facultat de Farmàcia Campus Pedralbes. 30, 31 de gener i 1 de febrer de 2013.
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/43352
URI: http://hdl.handle.net/2445/50866
Appears in Collections:Comunicacions a congressos (Biologia, Sanitat i Medi Ambient)
Jornades i Congressos (Facultat de Farmàcia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
P35Farfan_Sellares.pdfPòster1.73 MBAdobe PDFView/Open
P35_resum.pdfResum11.91 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons