Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/51193
Title: Simulació d'activitats professionals a l'oficina de farmàcia des de l'assignatura Gestió i Planificació
Author: Bonet Clols, Francesc
Gaspar García, Ma. Dolores
Martín Barea, Pilar
Bel Prieto, Elvira
Keywords: Ciències de la salut
Ensenyament
Congressos
Medical sciences
Teaching
Congresses
Issue Date: Jan-2013
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: L’assignatura Gestió i Planificació és una assignatura obligatòria en la menció Farmàcia Assistencial i Anàlisis Clíniques del Pla d’estudis del Grau de Farmàcia de l’any 2009 i el seu objectiu és aconseguir que els alumnes obtinguin els coneixements que els permetin assolir la capacitat de direcció i gestió necessàries en professionals sanitaris, que intentaran aconseguir la màxima rendibilitat de les oficines de farmàcia i serveis farmacèutics on desenvoluparan la seva activitat laboral, una rendibilitat encara més necessària en un temps marcat per la crisi i les retallades en sanitat. Es tracta d‘una assignatura que com totes les impartides per la Unitat d’Història de la Farmàcia, Legislació i Gestió Farmacèutiques és diferent de les altres que formen part de la carrera, en situar-se en un àmbit que interrelaciona el món del medicament i la farmàcia amb les ciències socials.
Note: Podeu consultar la Setena trobada de professorat de Ciències de la Salut completa a: http://hdl.handle.net/2445/43352
It is part of: Pòster presentat a: Setena trobada de professorat de Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona. Facultat de Farmàcia Campus Pedralbes. 30, 31 de gener i 1 de febrer de 2013.
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/43352
URI: http://hdl.handle.net/2445/51193
Appears in Collections:Comunicacions a congressos (Farmàcia, Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica)
Jornades i Congressos (Facultat de Farmàcia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
P45Bonet_Clols.pdfPòster415.81 kBAdobe PDFView/Open
P45_resum.pdfResum35.04 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons