Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/51196
Title: Reflexió i anàlisi sobre l'estructura de les Estades Pràctiques de la Diplomatura de Nutrició Humana i Dietètica (NHiD)
Author: Illán Villanueva, Montserrat
Padró, Laura (Padró Massaguer)
Palma Linares, Immaculada
Torrado, Xavier
Keywords: Ciències de la salut
Ensenyament
Congressos
Medical sciences
Teaching
Congresses
Issue Date: Jan-2013
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: Les estades de pràctiques dels estudiants de NHiD compleixen la funció pedagògica de complementar coneixements teòrics adquirits al llarg de l’ensenyament. És una oportunitat per a l’alumne d’aprendre sistemes i tècniques de treball, consolidar competències i portar a la pràctica els coneixements, habilitats, actituds i aptituds, facilitant així un cert nivell d’autonomia professional. L’assignatura Pràcticum amb 9 crèdits (cr) consta del Protocol de recerca i de les Pràctiques Externes (PE). Les PE representen el 50% de l’assignatura amb un total de 180h presencials (40h/cr). Com a prerequisits per accedir a l’assignatura, l’estudiant ha d’haver superat 102 crèdits de matèries troncals i obligatòries, inclosa l’assignatura de Dietoteràpia. Les estades pràctiques de l’ensenyament de NHiD de la UB es van iniciar el curs 95-96 preferentment en l’àmbit de la salut. Posteriorment, fruit de les observacions recollides per l’equip docent, s’han anat introduint modificacions al llarg d’aquests anys: l’ampliació a d’altres àmbits (salut pública, restauració col·lectiva, recerca, empreses alimentàries i ONGs) i la introducció de la defensa oral d’un cas pràctic com a part de l’avaluació de l’estudiant, afegit a l’avaluació del tutor, i la redacció d’un informe final. Amb motiu de l’inici de les PE del Grau s’ha considerat oportú conèixer l’opinió de tutors i estudiants per tal d’adequar-les a la nova titulació.
Note: Podeu consultar la Setena trobada de professorat de Ciències de la Salut completa a: http://hdl.handle.net/2445/43352
It is part of: Pòster presentat a: Setena trobada de professorat de Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona. Facultat de Farmàcia Campus Pedralbes. 30, 31 de gener i 1 de febrer de 2013.
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/43352
URI: http://hdl.handle.net/2445/51196
Appears in Collections:Comunicacions a congressos (Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia)
Jornades i Congressos (Facultat de Farmàcia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
P46Illan_Villanueva.pdfPòster151.97 kBAdobe PDFView/Open
P46_resum.pdfResum15.99 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons