Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/51323
Title: Incorporació de petites seqüències de cinema comercial en l'ensenyament de la toxicologia
Author: Piqué Benages, Maria Esther
Gómez Catalán, Jesús
Rodamilans Pérez, Miguel
Llobet Mallafré, Joan M. (Joan Maria)
Borrego, N. (Natividad)
Barrot i Feixat, Carme
Teixidó Condomines, Elisabet
Boix Sabrià, Núria
Keywords: Ciències de la salut
Ensenyament
Congressos
Medical sciences
Teaching
Congresses
Issue Date: Jan-2013
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: El Grup d’Innovació Docent en Toxicologia “Orfila”, amb el propòsit de millorar la comprensió de determinats conceptes, està assajant la integració de petites seqüències de cinema comercial en el desenvolupament de les classes presencials. La manifestació dramàtica d’un fet real permet als estudiants relacionar-se amb la situació clínica i assimilar més fàcilment els nous conceptes, així, el llenguatge audiovisual subministra estímuls afectius i permet reforçar el coneixement a través de les emocions. Per tant, les petites seqüències poden utilitzar-se en un moment determinat com un instrument de transmissió del coneixement per a la millora de la comprensió d’alguns conceptes. Cal doncs, detectar en quins punts dels temes del programa de Toxicologia és més adient i efectiva la utilització d’aquest recurs didàctic.
Note: Podeu consultar la Setena trobada de professorat de Ciències de la Salut completa a: http://hdl.handle.net/2445/43352
It is part of: Pòster presentat a: Setena trobada de professorat de Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona. Facultat de Farmàcia Campus Pedralbes. 30, 31 de gener i 1 de febrer de 2013.
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/43352
URI: http://hdl.handle.net/2445/51323
Appears in Collections:Comunicacions a congressos (Infermeria de Salut Pública, Salut mental i Maternoinfantil)
Jornades i Congressos (Facultat de Farmàcia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
P50_resum.pdfResum30.05 kBAdobe PDFView/Open
P50Pique_Benages.pdfPòster412.08 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons