Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/51486
Title: Rendiment acadèmic dels estudiants del Grau de Farmàcia segons la via d'accés als estudis (CGGS vs PAAU)
Author: Amat, Concepció
Marqués Villavecchia, Ana M.
Miñarro Carmona, Montserrat
Pallàs i Llibería, Mercè, 1964-
Keywords: Ciències de la salut
Ensenyament
Congressos
Rendiment acadèmic
Proves d'accés a la universitat
Educació superior
Academic achievement
Entrance examinations for universities
Higher education
Medical sciences
Teaching
Congresses
Issue Date: Jan-2013
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: La nova ordenació dels ensenyaments universitaris i el desenvolupament dels graus ha comportat canvis en el perfil dels estudiants que arriben a les nostres aules. Un col·lectiu que té un pes específic important és el que accedeix a la universitat des d’una titulació de tècnic superior (cicle formatiu de grau superior – CFGS). Presentem les dades acadèmiques dels estudiants del Grau de Farmàcia des de la seva implantació el curs 2009-2010 fins el curs 2011-12, segons la seva via d’accés.
Note: Podeu consultar la Setena trobada de professorat de Ciències de la Salut completa a: http://hdl.handle.net/2445/43352
It is part of: Pòster presentat a: Setena trobada de professorat de Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona. Facultat de Farmàcia Campus Pedralbes. 30, 31 de gener i 1 de febrer de 2013.
URI: http://hdl.handle.net/2445/51486
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/43352
Appears in Collections:Comunicacions a congressos (Bioquímica i Fisiologia)
Comunicacions a congressos (Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica)
Comunicacions a congressos (Farmàcia, Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica)
Jornades i Congressos (Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació)
Llibres / Capítols de llibre (Biologia, Sanitat i Medi Ambient)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
P5Amat_Miralles.pdfPòster958.49 kBAdobe PDFView/Open
P5_resum.pdfResum29.55 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons