Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/52964
Title: Els monuments de Setmana Santa de la catedral de Barcelona: Art i litúrgia (De l'època moderna als nostres dies)
Author: Mercader Saavedra, Santiago
Director/Tutor: Canalda, Sílvia
Triadó, Joan-Ramon, 1948-
Keywords: Setmana Santa
Art cristià
Imatges religioses
Catedrals
Barcelona (Catalunya)
Holy Week
Christian art
Holy cards
Cathedrals
Barcelona (Catalonia)
Issue Date: 12-Dec-2013
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquesta tesi doctoral té com a objecte l’estudi dels monuments de Setmana Santa, és a dir les cases de reserva, on entre el Dijous i el Divendres Sant es guardava el Sant Sacrament per a la comunió dels fidels. Partint de l’exemple específic de la catedral de Barcelona, s’explica la història d’aquestes obres, una de les majors manifestacions de l’art efímer en l’època moderna i contemporània. La tesi no només es planteja com un estudi històrico-artístic, sinó que aporta interpretacions tant sociològiques com teològiques, sobre el sentit i ús d’aquestes peces, sotmeses als canvis i transformacions operades en el sí de la societat dels darrers segles. La ritualització de la missa també té protagonisme en tant que el monument hi jugava un paper cabdal en la litúrgia religiosa dins l’església. La rellevància d’aquestes obres d’art queda palesa amb la participació d’artistes tan notables dins el nostre panorama com: Antoni Viladomat, Josep Sunyer i Raurell, Josep Oriol Mestres, August Font i Carreras i Enric Sagnier, entre d’altres. A més de donar a conèixer copiosa informació inèdita sobre aquest camp de recerca, poc atès al nostre país, la tesi s’enriqueix mercès a la troballa i recuperació d’algunes obres d’art que es donaven per desaparegudes i que, per fortuna, s’han conservat i estudiat. A tal efecte, la tesi també pretén obrir nous camps de recerca i ajudar a conèixer més sobre aquesta matèria.
[eng] This work is focused on the study of Monuments of Easter in Barcelona’s Cathedral along modern and contemporary ages. We call “monument” as the liturgical and artistic piece that is dedicated to keep the Holy Sacrament from Thursday to Friday inside churches and that later, is given to remember the Sacrifice of Christ to catholic community. The study is based on Barcelona’s cathedral, and it explains all the ephemeral structures (most of them made of woodworks, paintings, sculpture pieces and architectonic designs) that were used to look after the Holy Form for this important calendar days. This thesis is presented not only as an study of historical and artistic meaning, but provides both sociological and theological interpretations around this sort of pieces. Besides, our study explains the prominence of the monument that played a crucial role in the religious liturgy inside Church. The relevance of these works is shown with the participation of important Catalan painters, sculptors and architects such: Antoni Viladomat, Josep Sunyer, Josep Oriol Mestres, August Font, Enric Sagnier, etc. Finally this work unveil new information coming from archives and gets enriched of some additional artistic pieces that were given for missing but that luckily have been saved and studied. To sum up, this research tries to open new fields of study about this subject.
URI: http://hdl.handle.net/2445/52964
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Història de l'Art

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SMS_TESI.pdf11.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.