Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/53135
Title: La no-univocitat de la substància com a metafísica de la causació
Author: Turró, Salvi, 1956-
Keywords: Metafísica
Analogia
Metaphysics
Analogy (Linguistics)
Issue Date: 1996
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: El §§ 51 -52 de la primera part deLs Principia Philosophiae són el lloc on Descartes tematitza més explícitament les dificultats inherents a la conceptualització del finit i l'infinit Sota una noció comuna. Atesa la contra­posició que des de 1630 s'ha establert entre aquestes dues regions, de la possibilitat d'una tal noció « comuna » depèn en gran part que la metafísica cartesiana pugui llegir-se com un a « única >> disciplina que aplega dues enti­tats essencialment diferenciades, o bé que la distancia ontològica entre el finit i l'infinit constitueixi un abisme tal que impedeixi qualsevol me na de«continuitat discursiva» . És palès que una defensa radical d 'aquesta darrera interpretació convertiría la ben trabada meditació de 1641 en mera equivocitat nominal i, per tant, en simple retò rica inconsistent; cosa del tot insostenible si tenim present tant el llarg procés de gestació de la seva me­tafísica, com la constant preocupació cartesiana per trobar un a forma ex­positiva persuasivament eficaç.
Note: Reproducció del document publicat a: http://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=revistes_cientifiques&subModuleName=&idColleccio=187
It is part of: Anuari de la Societat Catalana de Filosofia, 1996, vol. VIII, p. 105-116
URI: http://hdl.handle.net/2445/53135
ISSN: 1130-4383
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filosofia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
131658.pdf624.78 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons