Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/53427
Title: Treball d’ajuda mútua. Possibilitats del treball d’ajuda mútua entre adolescents i joves en situació de risc social i animals que viuen en refugis
Author: Xancó Morente, Anna
Director: Botton, Lena de
Keywords: Educació social
Justícia social
Joves
Treballs de fi de grau
Educació social
Social justice
Youth
Bachelor's thesis
Issue Date: Sep-2013
Abstract: La finalitat del següent treball és l’aprofundiment en les possibilitats que té implicar a adolescents i joves en situació de risc, en tasques de cura i ensinistrament d'animals que viuen en refugis. Per dur-ho a terme s’ha realitzat una investigació a partir de tres vessants diferents. Per una part el sistema de Justícia Juvenil, coneixent tant la seva realitat a Catalunya, com altres experiències d’èxit en diferents contextos; alhora que s’ha investigat també les necessitats detectades en aquest adolescents i joves. Per l’altra part, s’ha aprofundit en els beneficis que produeixen els animals sobre les persones. I finalment sobre la relació entre la violència exercida pels individus cap a les persones i els antecedents de maltractament animal. La primera part del treball ha estat una investigació que ha permès recollir evidències en relació al sistema de justícia juvenil, i al treball que des de diverses entitats es realitza actualment amb animals. Analitzada la informació es mostra un ampli ventall de possibilitats en relació al treball amb animals, que permeten dur a terme una tasca educativa on es mostri als adolescents i joves un camí alternatiu a la delinqüència, i on siguin responsables de les seves pròpies decisions. És per això que finalment es proposen diverses línies de futur en les que poder treballar amb adolescents i joves valors com la responsabilitat i l’empatia.
Note: Treballs Finals de Grau d'Educació Social, Facultat de Pedagogía, Universitat de Barcelona, Any: 2013, Tutor: Lena de Botton
URI: http://hdl.handle.net/2445/53427
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Educació Social

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anna_Xanco_Morente.pdf1.38 MBAdobe PDFView/Open
ces53427.pdf384.93 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons