Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/53630
Title: La demanda de professionals en l'àmbit de la gestió i l'administració. Què volen les empreses?
Author: Bartual Figueras, M. Teresa
Adillón, Román
Espasa Queralt, Marta
Garcia Marimon, Xavier
Simó i Solsona, Montse
Turmo Garuz, Joaquín
Keywords: Transició a la vida activa
Direcció d'empreses
School-to-work transition
Industrial management
Issue Date: 2014
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: Aquest treball identifica les competències clau per l’ocupabilitat dels titulats d’ADE i Economia, i valora el grau de satisfacció empresarial amb la formació dels titulats adquirida a la universitat (ajust entre nivell formatiu i requeriments del mercat de treball). L'estudi es basa en una enquesta a 169 ocupadors de Catalunya. El treball permet concloure la importància de les competències transversals i l'existència d'un dèficit en la formació dels nostres titulats.
URI: http://hdl.handle.net/2445/53630
ISBN: 978-84-616-9205-7
Appears in Collections:Llibres / Capítols de llibre (Sociologia)
Llibres / Capítols de llibre (Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial)
Llibres / Capítols de llibre (Economia)
Llibres / Capítols de llibre (Empresa)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
REDICE 12-13 Def.pdf27.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.