Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/53723
Title: El voleibol com a eina educativa durant l'adolescencia
Author: Arnal Herrero, Laura
Director/Tutor: Mateos Inchaurrondo, Ainoa
Massot Lafon, Ma. Inés (María Inés)
Keywords: Educació social
Adolescents
Voleibol
Treballs de fi de grau
Social education
Teenagers
Volleyball
Bachelor's thesis
Issue Date: 2013
Abstract: Aquest treball és una recerca que pretén demostrar com la pràctica del voleibol pot ser una estratègia educativa eficaç per treballar l’educació en valors amb els adolescents, una eina molt important des de l’educació social. Per tal de fer aquest estudi ens hem posat en contacte amb equips de voleibol de diferents clubs i escoles de l’àrea metropolitana de Barcelona, formats per nois i noies de 12 a 16 anys i els hi hem fet completar una escala de valors. Aquesta escala ens ha donat informació sobre les dimensions que es posen en joc durant la pràctica esportiva i que consideren més essencials, com pot ser la importància de sentir-se acceptat dins del grup i la cohesió d’aquest, així com la satisfacció i la confiança que reben en veure com van aconseguint poc a poc objectius esportius. La investigació ha permès confirmar la relació que hi ha entre estudis realitzats sobre aquesta temàtica i la realitat que viuen els adolescents al voltant de l’esport. Pot ser un punt de partida per, en un futur, aprofundir més en la temàtica i poder fer una guia que ajudi els entrenadors a treballar educativament amb els seus jugadors adolescents.
Note: Treballs Finals de Grau d'Educació Social, Facultat de Pedagogía, Universitat de Barcelona, Any: 2012-2013, Tutors: Ainoa Mateos / Inés Massot
URI: http://hdl.handle.net/2445/53723
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Educació Social

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_LAURA_ARNAL.pdf985.07 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons