Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/53887
Title: Arqueometal·lúrgia com a reflex de l’estratificació social a les Illes Balears
Author: Salvà Simonet, Bartomeu
Director/Tutor: Calvo Trias, Manuel
Rincón Martínez, Ma. Ángeles del
Keywords: Edat del bronze
Edat del coure
Jaciments minerals
Arqueologia
Excavacions arqueològiques
Bronze age
Copper age
Mineral deposits
Archaeology
Archaeological excavations
Issue Date: 15-Nov-2013
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [spa] Aquesta tesi es basa en una llarga experiència en diversos projectes i excavacions portats a terme a les Illes Balears, però sobre tot en el de l’excavació dels Closos de Can Gaià a Felanitx, que he codirigit juntament amb altres investigadors. La formació en arqueometal•lúrgia s’ha realitzat al Museo Arqueològico Nacional i en el CSIC Secció Arqueologia de Madrid, en l’època que es trobava en el mateix espai físic que el Museo Arqueológico. Els materials estudiats procedeixen de molts diversos indrets i jaciments de les Balears, en la majoria dels casos d’excavacions antigues o de troballes casuals, que a l’actualitat es troben a diversos museus insulars. Així i tot, l’antiguitat de les excavacions i el deficient registre arqueològic de la majoria dels casos, ha estat suplert, en part, per les abundants informacions de moltes de les troballes i de l’acurat registre d’algunes campanyes a jaciments excavats a la segona meitat del segle XX, com és el cas de son Matge a Mallorca, o son Mercer de Baix a Menorca. Aquests últims citats, i alguns més han permès cimentar un ancoratge cronològic i de disposició micro i semimicroespacial, sense els quals la present feina hagués estat impossible. També s’han afegit els estudis encara més recents, que han estat cabdals per desenvolupar aspectes fonamentals, com és el cas de l’explotació de mineral local durant la prehistòria. Pel que fa a la possibilitat de contextualitzar aquests metalls i el seu ús, s’han incorporat els coneixements adquirits els últims anys, a partir fonamentalment de la segona meitat de la dècada dels anys 90 del segle XX. El punt de partida primordial per l’estudi de les societats de l’Edat del Bronze es fonamentà en un estudi desenvolupat per l’autor, juntament al Dr. Manel Calvo (Calvo i Salvà, 1997).
null
URI: http://hdl.handle.net/2445/53887
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.BSS_TESI.pdf4.11 MBAdobe PDFView/Open
02.BSS_ANNEX_1.pdf62.75 MBAdobe PDFView/Open
03.BSS_ANNEX_2.pdf19.71 MBAdobe PDFView/Open
04.BSS_ANNEX_3.pdf24.13 MBAdobe PDFView/Open
05.BSS_ANNEX_4.pdf278.98 kBAdobe PDFView/Open
06.BSS_ANNEX_5.pdf357.08 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons