Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/53987
Title: El tractament endovascular de les trombosis venoses cròniques del sector iliofemoral
Author: Blanch Alerany, Montserrat
Director/Tutor: Cairols, Marc A.
Keywords: Tromboflebitis
Cirurgia vascular
Cirurgia endoscòpica
Thrombophlebitis
Vascular surgery
Endoscopic surgery
Issue Date: 19-Dec-2013
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] 1) Introducció Els pacients amb trombosi venosa del sector iliofemoral desenvolupen una síndrome post-trombòtica més greu que quan la malaltia afecta al sector fèmoro-popliti. Aquesta malaltia ha estat tractada clàssicament amb tractament mèdic. Durant la última dècada, el tractament endovascular de les trombosis cròniques del sector venós iliofemoral s’ha convertit en el tractament d’elecció. L’objectiu d’aquest treball és descriure els resultats a mig termini d’aquesta tècnica quirúrgica. 2) Metodologia Des de 2009 a 2012, 41 extremitats en 36 pacients amb obstrucció post-trombòtica del flux venós en el sector iliofemoral i amb una classe clínica major o igual a 3 de la classificació CEAP, reberen tractament endovascular. S’avaluaren resultats en relació a la permeabilitat dels stents, l’evolució de la clínica i les complicacions del tractament. 3) Resultats El tractament va ser exitós en 39 extremitats (95%) amb mortalitat nul•la i baixa morbiditat. Durant el seguiment es registraren complicacions trombòtiques en 9 extremitats (23%). Als 33 mesos, les taxes de permeabilitat primària, primària assistida y secundària foren de 74%, 87% i 89% respectivament. El principal factor de risc associat a les complicacions trombòtiques va ser la severitat de la malaltia trombòtica de base. Totes les complicacions trombòtiques del seguiment van tenir lloc en venes amb obstrucció completa prèvia; cap vena amb estenosi prèvia va presentar complicacions (P=0.04). La presència de trombofília, el tipus de stent i l’extensió del stent en la vena femoral comuna no es van associar significativament amb les complicacions trombòtiques posteriors. Després de la cirurgia, els valors mitjans del VCSS i de l’escala de Villalta es van reduir (P<0.0001). La taxa acumulada de reducció del VCSS als 33 mesos va ser del 89%. La milloria clínica es va observar també tot i no haver tractat el component de reflux venós. 4) Conclusió: El tractament endovascular de les trombosis venoses cròniques en el sector iliofemoral és una excel•lent opció terapèutica amb baixa morbiditat i nul•la mortalitat. Ofereix unes elevades taxes de permeabilitat dels stents i una milloria clínica notable a mig termini.
[eng] 1) Introduction: Patients with deep vein thrombosis affecting the iliac and vena cava veins develop a more severe post-thrombotic syndrome than those with femoropopliteal disease. It has been traditionally treated only with medical therapy. During the last decade, endovascular repair has become the treatment of choice. The aim of this study is to report our midterm results using this technique. 2) Methods: From 2009 to 2012, 41 limbs in 36 patients with post-thrombotic chronic flow obstruction of iliofemoral vein secondary to stenotic or occlusive lesions and with a clinical CEAP class 3 or higher or venous pain underwent percutaneous treatment. Stent-related outcome (patency and thrombotic events), clinical outcome (improvement of revised Venous Clinical Severity Score [VCSS] and Villalta score) were evaluated after intervention. 3) Results: The procedure was successful in 39 limbs (95%) with no mortality and low morbidity. Thrombotic events occurred in nine limbs (23%) during the follow-up period. At 33 months, primary, assisted-primary, and secondary cumulative patency rates were 74%, 87%, and 89%, respectively. The main risk factor associated with stent occlusion was the severity of thrombotic disease. All postoperative thrombotic events occurred in occluded veins; no previously stenotic veins presented any complication (P=0.04). Presence of thrombophilia, stent brand, and stent extension into the common femoral vein were not significantly associated with stent thrombosis. After surgery, the mean revised VCSS and Villalta scores improved substantially (P <0.0001). The cumulative rate of revised VCSS improvement was 89% at 33 months. Clinical improvement was observed despite deep venous system reflux remaining uncorrected. 4) Conclusions: Percutaneous treatment of post-thrombotic venous flow obstruction is an excellent therapeutic option with low morbidity and no mortality. It can be performed with high midterm patency rates and midterm clinical improvement.
URI: http://hdl.handle.net/2445/53987
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MBA_TESI.pdf3.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.