Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/54143
Title: El debat i l"evolució conceptual de la carpeta d"aprenentatge universitària: un reflex del procès de canvi del model educatiu
Author: Menéndez Varela, José Luis
Keywords: Portafolis en educació
Educació superior
Avaluació educativa
Portfolios in education
Higher education
Educational evaluation
Issue Date: 2012
Publisher: Observatori sobre la Didàctica de les Arts (ODAS)
Abstract: [cat] La carpeta d'aprenentatge representa un punt de trobada dels grans temes que han ocupat la Didàctica d'ençà dels anys 90 del segle passat: el caràcter formatiu de l'avaluació, l'assumpte de les competències, la metacognició i el pensament crític de l'estudiant, el paper desenvolupat per les TIC, i la concepció d'un aprenentatge col·laboratiu i plantejat a llarg termini. En aquest article de revisió, hom estudia com aquests temes s'han concretat en la carpeta d'aprenentatge i n'han determinat la seva evolució. [eng] The learning portofolio represents a meeting point for the big questions than have concernend teaching since the 1990s: the formative character of the assessment, the issue of competencies, metacognition and the students's critical thinking, the role played by ICTs, and the idea of collaborative learning considered in the long term. The article looks at how these subjects have taken shape in the learning portofolio and how they have determinded its evolutin.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.odas.es/site/new.php?lid=2&nid=44
It is part of: OBSERVAR: Revista electrònica de l"Observatori sobre la Didàctica de les Arts, 2012, vol. 6, p. 6-30
URI: http://hdl.handle.net/2445/54143
ISSN: 1988-5105
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història de l'Art)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
623761.pdf276.1 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons