Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/54244
Title: Estudi microanatòmic de segments neurocutanis de l’extremitat superior. Implicacions quirúrgiques
Author: Morro Martí, M. Rosa
Director/Tutor: Llusá Pérez, Manuel
Carrera Burgaya, Ana
Keywords: Nervis perifèrics
Empelts de teixits
Braç
Penjalls quirúrgics
Peripheral nerves
Tissue transplantation
Arm
Flaps (Surgery)
Issue Date: 29-Nov-2013
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Les lesions nervioses han estat des de sempre un gran repte per al cirurgià. Si a més, van associades a defectes cutanis, la situació és devastadora. En aquests casos, molts estudis demostren que s’obtenen millors resultats reconstruint el nervi amb empelts nerviosos vascularitzats, cobrint el defecte cutani amb un penjall. En la literatura es troben descrits pocs penjalls compostos de nervi i pell per aquestes situacions. L’objectiu del nostre treball ha estat dissenyar tres penjalls neurocutanis compostos pel nervi cubital i la pell medial del braç, el nervi cutani avantbraquial lateral i la pell lateral del terç distal del braç i el terç proximal de l’avantbraç, i finalment la branca sensitiva del nervi radial i la pell lateral de l’avantbraç, incloent en aquest darrer cas el múscul braquiorradial com a transferència muscular motoritzada. Per açò hem dissecat 45 extremitats superiors criopreservades i injectades amb làtex negre, distribuïdes en tres grups de 15 espècimens en cada un. S’han recollit les dades dels vasos d’origen de cada un dels nervi i de les perforants de la pell associada. En cas del nervi radial, també s’ha estudiat l’origen de la vascularització del múscul braquiorradial. Posteriorment hem valorat si existeix un origen comú de la irrigació d’aquestes estructures per determinar si és possible la realització segura de penjalls compostos neurocutanis o neuromusculocutanis. Els resultats obtinguts confirmen l’existència d’un origen comú de la vascularització de les estructures estudiades en cada un dels treballs. D’aquesta manera, hem vist que el nervi cubital i la pell medial del braç estan irrigats per l’artèria col•lateral cubital superior que permet la utilització d’aquest penjall de forma lliure. La vascularització del nervi cutani avantbraquial lateral i la pell lateral del terç distal del braç i el terç proximal de l’avantbraç prové de branques de l’artèria radial o l’artèria recurrent radial. Açò permet l’ús d’aquest penjall tant de forma lliure com pediculada. Finalment hem observat que la branca sensitiva del nervi radial, el múscul braquiorradial i la pell lateral de l’avantbraç es vascularitzen per branques de l’artèria radial amb una important contribució de l’artèria recurrent radial. Així, també és factible el disseny d’un penjall compost tant pediculat com lliure.
[eng] Nerve lesions have always been a great challenge for surgeon. When they are associated to cutaneous defect, the situation is even more devastating. In those cases, many studies demonstrate better results reconstructing the nerve with a vascularized nerve graft, using a skin flap to solve the coverage defect. There are few composted flaps of nerve and skin described in the literature. Our objective was to design three neurocutaneous flaps composed by the ulnar nerve and the medial arm skin, the lateral antebrachial cutaneous nerve and the lateral skin of the distal third of the arm and the proximal third of the forearm, and finally the sensitive branch of the radial nerve and the lateral forearm skin, including in this case the brachioradialis muscle. We dissected 45 injected cryopreserved upper extremities which were distributed into three groups of 15 specimens each one. Data about the origin of the vascularization of each nerve and the source of the perforator vessels to the associated skin were registered. Afterwards, we evaluated whether the vascularization of these structures come from the same arteries or not, in order to determine if the realization of composed neurocutaneous or neuromusculocutaneous flaps is feasible or not. Our results confirm the existence of a common source of the vascularization of the studied structures in each work. So, we found that the ulnar nerve and the medial arm skin are irrigated by the superior ulnar collateral artery which allow the use of this flap either pediculated or free. The vascularization of the lateral antebrachial cutaneous nerve and the lateral skin of the distal third of the arm and the proximal third of the forearm comes from branches of the radial artery and the radial recurrent artery. It also permits the use of this flap either free or pediculated. Finally, we found that the sensitive branch of the radial nerve and the lateral forearm skin are irrigated by the radial artery, being the radial recurrent artery important as well. So, it is possible to design a composted flap of both structures either pediculated or free.
URI: http://hdl.handle.net/2445/54244
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria i Radiologia i Medicina Física

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MRMM_TESI.pdf21.64 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons