Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/54345
Title: SRSmenorca
Author: Pons Gomila, Sandra
Director/Tutor: Ferrer i Cervero, Virginia, 1962-
Keywords: Educació social
Acció social
Menorca (Illes Balears)
Treballs de fi de grau
Social education
Social action
Minorca (Balearic Islands)
Bachelor's thesis
Issue Date: 2013
Abstract: Els destinataris dels serveis socials tenen “Dret a rebre informació suficient i verídica en termes comprensibles, sobre les prestacions i recursos disponibles i sobre els requisits necessaris per accedir als serveis, i també sobre altres recursos de protecció social i sobre les competències de les administracions públiques en aquest àmbit”1. Tenint en compte la igualtat d’oportunitats que hauria de garantir una societat del benestar,en els serveis socials aquesta s’hauria de traduir en una igualtat d’oportunitats no tan sols per accedir al sistema de serveis socials, sinó també a l’accés a la informació. Tal i com indica la llei, cal contemplar al ciutadà com un subjecte actiu i, per tant hi ha que informar-lo de les prioritats i recursos que des de les administracions públiques s’ofereixen. La informació, doncs, ha de ser entesa com un mecanisme que faciliti l’accés de qualsevol ciutadà als serveis que la societat disposa. Així mateix, aquesta informació ha d’anar dirigida a tota la societat. Actualment, Internet constitueix una gran font d’informació ja que les dades presentades per l’ Institut Nacional d’Estadistica (INE) mostren que el 80,6 % de les persones d’entre 16 i 65 anys han accedit alguna vegada a Internet, les quals el 79,5 % afirma que han accedit a Internet almenys un cop durant els darrers tres mesos i, el 70,9% afirma accedir-hi almenys cinc cops per setmana. És per això que el treball presentat té per objectiu, per una banda, conèixer la informació que rep la població menorquina sobre els serveis i recursos socioeducatius així com quina és la principal font d’informació. I per altra, proposar una guia en format web per tal de garantir el dret a rebre informació dels ciutadans...
Note: Treballs Finals de Grau d'Educació Social, Facultat de Pedagogía, Universitat de Barcelona, Any: 2012-2013, Tutora: Virginia Ferrer
URI: http://hdl.handle.net/2445/54345
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Educació Social

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Sandra_Pons_Gomila.pdf4.11 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons