Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/54509
Title: Qüestionari BPL CBPR : Bones Pràctiques de Laboratori – Codi de Bones Pràctiques en Recerca
Author: Panzano López, Miguel
Director: Pérez-Cano, Francisco J.
Keywords: BPL
Qüestionaris
Avaluació
Investigació
Laboratoris
Universitats
Tesis
Questionnaires
Evaluation
Research
Laboratories
Universities
Theses
Issue Date: Jun-2014
Abstract: A les universitats es porta a terme una gran activitat de recerca de manera que la qualitat d’aquesta és un tema cabdal. Les universitats han acabat editant documents on es dicten les pautes d’actuació i realització de les activitats de recerca amb l’objectiu de millorar la qualitat de la seva recerca; és el cas del Codi de Bones Pràctiques en Recerca (CBPR) de la Universitat de Barcelona (UB). Existeixen documents similars, però d’altres àmbits, com és el cas dels Principis de Bones Pràctiques de Laboratori (BPL) que poden ser d’interès per a millorar la qualitat de la recerca. En base a això, s'ha desenvolupat un qüestionari de 80 preguntes que te com a objectiu d'avaluar el grau d’aplicació dels principis de BPL i a l’hora valorar l’actual aplicabilitat del CBPR de la UB i així poder valorar si es fa o no una investigació de qualitat i si aquesta seria millorable per aspectes marcats en documents com els principis de BPL. Aquest qüestionari s'ha aplicat al Departament de Fisiologia i Fisiopatologia de la Facultat de Farmàcia de la UB (Treball Fi de Grau de Farmàcia de Miguel Panzano, 2014)
Note: Treballs Finals de Grau de Farmàcia, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona, Any: 2014, Tutor: Francisco J. Pérez-Cano
URI: http://hdl.handle.net/2445/54509
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Farmàcia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Qüestionari BPL CBPR 2014.pdf129.82 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons