Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/54705
Title: Intergent: Una societat per a tots. Creació i emprenedoria social
Author: Martínez González, Nuria
Director/Tutor: Ferrer i Cervero, Virginia, 1962-
Keywords: Treball social
Persones grans
Treballs de fi de grau
Social work
Older people
Bachelor's thesis
Issue Date: 2013
Abstract: El present treball final de grau es basa en l’elaboració del disseny, organització i implementació d’emprenedoria social a través de la creació d’una associació per tal de treballar amb programes intergeneracionals. La temàtica ha estat escollida per la necessitat que aquest col·lectiu presenta. Des de l’Educació social es centra l’àmbit de gent gran des d’una perspectiva assistencialista, deixant de banda aquelles persones grans que estan vivint un procés de vellesa saludable, el qual ens referirem com a envelliment actiu. Amb la creació de l’associació, que duu per nom INTERGENT, es pretén fomentar accions i programes dins de l’àmbit de gent gran per tal de poder construir una xarxa d’igualtat d’oportunitats per a tot tipus d’edat. Per tal de poder donar a conèixer aquesta iniciativa emprenedora, s’ha elaborat un bloc i una pàgina sobre l’associació a la xarxa social per tal de poder seguir i contribuir en el procés evolutiu sobre aquesta proposta emprenedora.
Note: Treballs Finals de Grau d'Educació Social, Facultat de Pedagogía, Universitat de Barcelona, Curs: 2012-2013, Tutora: Virginia Rosa Ferrer
URI: http://hdl.handle.net/2445/54705
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Educació Social

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_NURIA_MARTINEZ_GONZALEZ.pdf1.89 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons