Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/55469
Title: Implantació de la gestió infermera de la demanda a les entitats proveïdores de serveis d’Atenció Primària de Salut de Catalunya
Author: Brugués i Brugués, Alba
Director: Icart Isern, M. Teresa (Maria Teresa)
Keywords: Nursing services administration
Administració dels serveis d'infermeria
Primary health care
Atenció primària
Tèsis de màster
Masters theses
Issue Date: 2013
Abstract: Descriure i analitzar la implantació de la Gestió Infermera de la Demanda (GID) a totes les entitats proveïdores de Catalunya que donen serveis d’APS, des del 2005 fins a l’actualitat. Àmbit d’estudi: Tots els centres d’APS de Catalunya. Metodologia: estudi quantitatiu, observacional, descriptiu, transversal i multicèntric. S’analitzà la implantació de la GID als 38 proveïdors que oferten serveis d’APS públics de Catalunya. La informació s’obtindrà a partir d’entrevista al comandament d’infermeria i material editat de cada entitat proveïdora, diferenciant la titularitat i model de governança i es recopilarà en un full de recollida de dades. Limitacions: es poden donar per mostra insuficient, canvis organitzatius de les entitats en el transcurs de la investigació o per incomoditat dels comandaments d’infermeria entrevistats.
Note: Màster en Lideratge i Gestió d'Infermeria, Universitat de Barcelona. Escola Universitària d'Infermeria, curs: 2012-2013, Director: Dra. Maria Teresa Icart Isern
URI: http://hdl.handle.net/2445/55469
Appears in Collections:Màster Oficial - Lideratge i Gestió d'Infermeria

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
55469.pdf183.46 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons