Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/55847
Title: Programa MicroEconometria. Paquet estadístic i economètric
Author: Arcarons i Bullich, Jordi
Calonge Ramírez, Samuel
Keywords: Programari
Econometria
Estadística
Computer software
Econometrics
Statistics
Issue Date: Jun-2014
Abstract: MicroEconometria és un paquet estadístic i economètric que contempla l’estimació de models uniequacionals: 1- Regressió simple i múltiple: anàlisi de residus, influència i atipicitat, diagnòstics de multicol·linealitat, estimació robusta, predicció, diagnòstics d’estabilitat, bootstrap. 2- Regressió en panell: efectes fixes, efectes aleatoris i efectes combinats. 3- Regressió lògit i probit. 4- Regressió censurada: tobit i model de selecció de Heckman. 5- Regressió multinomial. 6- Regressió poisson: model ‘count data’. 7- Índexs amb variables renda i riquesa i impostos transferències. Genera un informe per a cada una de les possibilitats contemplades que conté la presentació dels resultats de les estimacions, incloent les sortides gràfiques pertinents. L’input del programa és qualsevol base de dades, en la que es pugui identificar la variable endògena i les variables exògenes del model utilitzat, continguda en un llibre d’EXCEL de Microsoft.
Note: Requeriments tècnics: el llenguatge de programació utilitzat és VBA i l’entorn és l’EXCEL de Microsoft. Això implica que es tracta de complements que operen en aquesta aplicació i que generen els seus resultats dins d’un full de càlcul, amb una presentació específica..
L'accés al codi no estarà disponible fins la fi de la data d'embargament. Si esteu interessats a accedir-hi, contacteu amb idea(at)fbg.ub.edu
URI: http://hdl.handle.net/2445/55847
Appears in Collections:Programari - Recerca
Programari (Econometria, Estadística i Economia Aplicada)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GuiaMicroEconometría.pdfGuía577.55 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
InstalaciónMicroeconometría.pdfInstal·lació539.41 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
MicroEconometria(CódigoFuente).pdfCodi font705.36 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Embargat   Document embargat fins el 1-6-2024


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.