Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/55850
Title: Programa SIMBENFISC v1.0. Simulador de beneficis fiscals de la Generalitat de Catalunya.
Author: Arcarons i Bullich, Jordi
Calonge Ramírez, Samuel
Keywords: Programari
Econometria
Estadística
Computer software
Econometrics
Statistics
Issue Date: Jun-2014
Abstract: SIMBENFISC v1.0 permet simular els beneficis fiscals que generen els següents impostos: Successions, Donacions, Transmissions Patrimonials, Actes Jurídics i Operacions Societàries. Genera un informe per a cada impost que conté: 1- Els resultats de la recaptació real per a la liquidació de l’impost segons la normativa vigent a Catalunya i la normativa vigent a l’estat. 2- Els resultats dels beneficis fiscals que corresponen a l’execució de les diferents reduccions i/o deduccions contemplades a cada impost. 3- Els resultats de la projecció de recaptació i dels beneficis fiscals que s’obtindrien d’aplicar determinats supòsits de creixement a) de la base imposable, b) de les liquidacions i c) de canvis de normativa. La informació que processa aquest simulador, òbviament, és específica de cada impost, però el seu ventall es situa aproximadament entre els 50.000 i 300.000 registres. Aquesta informació és l’input del microsimulador i la proporciona la Direcció General de Tributs i Jocs, del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, a partir de les autoliquidacions que s’efectuen en cada exercici fiscal anual.
Note: Requeriments tècnics: el llenguatge de programació utilitzat és VBA i l’entorn és l’EXCEL de Microsoft. Això implica que es tracta de complements que operen en aquesta aplicació i que generen els seus resultats dins d’un full de càlcul, amb una presentació específica...
L'accés al codi no estarà disponible fins la fi de la data d'embargament. Si esteu interessats a accedir-hi, contacteu amb idea(at)fbg.ub.edu
URI: http://hdl.handle.net/2445/55850
Appears in Collections:Programari - Recerca
Programari (Econometria, Estadística i Economia Aplicada)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DiagramaSIMBENFISC.pdfDiagrama6.05 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
SIMBENFISC-v1.0(Codi Font)docx.pdfCodi font260.17 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Embargat   Document embargat fins el 1-6-2024


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.