Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/55868
Title: Èquids i gossos en l"economia i en els rituals. Resultats de l"estudi dels materials dipositats en el sitjar iberoromà del Serrat dels Espinyers (Isona, Pallars Jussà)
Author: Belmonte, Cristina
Albizuri, Silvia
Nadal Lorenzo, Jordi
Garcés i Estalló, Ignasi
Keywords: Ibers
Restes d'animals (Arqueologia)
Excavacions arqueològiques
Pallars Jussà (Catalunya)
Ritus i cerimònies
Economia
Iberians
Animal remains (Archaeology)
Archaeological excavations
Pallars Jussà (Catalonia)
Rites and ceremonies
Economics
Issue Date: 31-Dec-2013
Publisher: Universitat de Lleida
Abstract: [cat]El Serrat dels Espinyers constitueix, per si mateix, un punt important en el poc conegut poblament ibéric del Pallars. En el panorama arqueològic català esdevé un cas únic pel que fa a la utiliztzació dels animals en activitats rituals vinculades tant a espais funeraris com domèstics, en particular pel volum i la qualitat de les dades aportades. L'anàlisi de les restes òssies animals i d'altes materials associats han procurart un conjunt de dades que permeten establir hipòtesis sobre els comportaments rituals de la societat ibèrica que va ocupar el jaciment. D'altra banda, es posa en evidència la importància de dos tàxons: els èquids i els gossos, i la seva relació amb l'activitat econòmica que hi va poder tenir lloc. [eng]Serrat dels Espinyers is an important site within the little known Iberian culture settlement of the Pallars area in Catalonia. Regarding the use of animals in ritual activities related to both domestic and funerary spaces, the data provided by this site are unique within the Catalan archaeology. The results obtained in the analysis of animal bones and other associated materials have allowed us to establish new hypotheses about the ritual behavior in Iberian society. Moreover, the importance of two taxa: horses and dogs, has been highlighted, as well as their relationship with the economic activity that could have taken place on the site.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.rap.cat/online/rap23/rap23_201.pdf
It is part of: Revista d'Arqueologia de Ponent, 2013, num. 23, p. 201-222
URI: http://hdl.handle.net/2445/55868
ISSN: 1131-883X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
626525.pdf5.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.