Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/56183
Title: Hàbitat en cova i espai pels ramats ca.6200-6000 BP:La Cova Colomera (Prepirineu de Lleida) durant el Neolític Antic.
Author: Oms Arias, F. Xavier
García, Juan Manuel
Mangado Llach, Xavier
Martín, Patricia
Mendiela, Susana
Morales, Juan Ignacio
Pedro, Mireia
Rodríguez, Anna
Rodríguez-Cintas, Àgata
Yubero Gómez, Maria
Keywords: Neolític
Neolithic period
Pallars Jussà (Catalunya)
Issue Date: 2013
Publisher: Universitat de València
Abstract: En aquest treball es presenten les dades referents a la Cova Colomera (Sant Esteve de la Sarga, Pallars Jussà) durant el Neolític cardial final. A partir de diferents sondejos duts a terme des de l'any 2005, s'ha pogut observar la varietat d'usos i funcionalitats del jaciment en moments potencialment sincrònics. Per una banda,una zona on predominen les estructures de caire domètic (fogars, fosses i forats de pal)que ens mostren les dades entorn a l'hàbitat al jaciment; i per altra banda, un gran sector de la cavitat dedicat a l'estabulació dels ramats amb sediments de tipus fumier i probablement també a l'emmagatzematge. Tot això succeix en unes datacions d'entre 6180 +/- 40 i 6020 +/- 510BP. Aquestes dades es contextualitzen amb les d'altres jaciments de la zona pirinenca, un àmbit que sempre ha estat definit en la bibliografia com un espai de pas entre diferents biòtops ecològics, de les plantes fèrtils a les pastures de l'estiu.
Note: Reproducció del document publicat a: 10.7203/SAGUNTUM.45.2007
It is part of: SAGVNTVM. Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, 2013, vol. 45, p. 25-38
Related resource: http://dx.doi.org/10.7203/SAGUNTUM.45.2007
URI: http://hdl.handle.net/2445/56183
ISSN: 0210-3729
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
634501.pdf888.95 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons