Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/56206
Title: Els assentaments de les edats del bronze, ibèrica i romana d"Els Llirians del Mas i Les Torres (Salàs de Pallars, Pallars Jussà)
Author: Piera Teixidó, Marc
Pancorbo Picó, Ainhoa
Garcés i Estalló, Ignasi
Gallart Fernàndez, Josep
Keywords: Edat del bronze
Salàs de Pallars (Catalunya)
Excavacions arqueològiques
Romans
Ibers
Economia
Assentaments humans
Sitges (Agricultura)
Bronze age
Salàs de Pallars (Catalonia)
Archaeological excavations
Romans
Iberians
Economics
Human settlements
Silos
Issue Date: 2013
Publisher: Universitat de Lleida
Abstract: [cat] En els anys 2003 i 2004 una intervenció arqueològica preventiva en el terme de Salàs de Pallars va permetre documentar seixanta estructures excavades al subsòl. La majoria de les estructures foren identificades com a sitges, però també es documentaren cubetes i fosses de diversa funció, algunes utilitzades com a sepultures. L"estudi dels materials recuperats, complementats per datacions radiocarbòniques, indiquen dos períodes cronològics: el bronze inicial i l"etapa ibèrica plena, als quals s"ha d"afegir una única estructura que pertany a començaments de l"Imperi romà. Les dades obtingudes informen sobre les pràctiques de les comunitats agrícoles assentades en el sector meridional de la comarca del Pallars Jussà en tres moments històrics diferents. [eng]In 2003 and 2004 a Preventive Archaeological Excavation was done in the locality of Salàs de Pallars. This allowed to catalogue the sixty structures found in the subsoil. Most of the structures were identified as silos, but we also documented basins and pits with different functions, some used as graves. The study of the recovered materials, supported by a radiocarbon analysis technique, ages this around two chronological periods: the Early Bronze Age and Iberian Period. We must add a third period to classify a single structure that belongs to the Early Roman Empire. The obtained results provide us information about the farming methods used by the communities placed in the southern Region of the Pallars Jussà during the three different historical moments.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.rap.cat/online/rap23/rap23_163.pdf
It is part of: Revista d'Arqueologia de Ponent, 2013, num. 23, p. 163-200
URI: http://hdl.handle.net/2445/56206
ISSN: 1131-883X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
600390.pdf9.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.