Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/56423
Title: Garda o teu saio para maio. Consellos de abrigo no calendario romance de refráns
Author: Gargallo Gil, José Enrique
Keywords: Proverbis
Calendari
Llengües romàniques
Proverbs
Calendar
Romance languages
Issue Date: 2007
Publisher: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Abstract: Este artigo reúne refráns románicos que aconsellan cómo abrigarse nas diferentes estacións do ano. Distribuídos por meses (e corentenas), datas (fixas e móbiles) e outros espazos de tempo, constitúen unha mostra da cultura popular compartida no conxunto da Romania europea. Coma noutros tipos de paremias, cabe destaca-lo papel da rima e a atracción recíproca de certos tipos léxicos (coma saio e maio)
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.cirp.es/pub/docs/cfg/cfg09_05.pdf
It is part of: Cadernos de Fraseoloxía Galega, 2007, num. 9, p. 95-112
URI: http://hdl.handle.net/2445/56423
ISSN: 1698-7861
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Grega, Filologia Llatina, Filologia Romànica i Filologia Semítica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
554915.pdf199.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.