Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/57084
Title: Trasplantament renal pediàtric: experiència a l'Hospital Clínic de Barcelona
Author: Sorní, Antoni
Palomeque, Antoni
Pastor, Anna
Pastor Durán, Xavier
Oppenheimer Salinas, Federico
Talbot, Robert
Keywords: Trasplantament renal
Insuficiència renal crònica
Infants
Pronòstic mèdic
Kidney transplantation
Chronic renal failure
Children
Prognosis
Issue Date: 1-Apr-1997
Publisher: Societat Catalana de Pediatria
Abstract: Resum Introducció. Amb la introducció de la ciclosporina A, el pronòstic dels trasplantaments d'òrgans ha variat radicalment. En aquest estudi es revisa el trasplantament renal pediàtrica des del punt de vista d'una UCIP centrada en la problemática postoperatória i en els resultats finals. Material i mètodes. Es revisen 27 trasplantaments renals que es van fer entre el 1986 i el 1994, la gran majoria entre els 10 i els 14 anys, amb un rang de 4 a 20 anys. Resultats. Quant a l'etiologia de la IRC: 8 casos de malformació quística, 6 de quadres amb patologia intersticial, 4 heredofamiliars i glomerulars i els 5 restants sistèmics o congènits. Tres quartes parts deis pacients (el 78%) ja estaven en diàlisi. Es va detectar risc immunológic elevat (presència l'anticossos limfocitotóxics o retrasplantacions) en el 38%. En l'evolució postoperatória immediata destaquen com a complicacions: un cas de trombosi renal i dos esclats renals; a curt termini es va detectar un rebuig en 16 casos i necrosi tubular aguda en 5, i van necessitar diàlisi el 18% del total. Als 5 anys la supervivència de l'empelt va ser del 78% i la del pacient del 100%. Conclusions. Comparant aquestes darreres dades amb registres similars nacionals, europeus i americans, s'han obtingut uns resultats equiparables.
Note: Reproducció del document publicat a:
It is part of: Pediatria Catalana, 1997, vol. 57, num. 4, p. 223-226
URI: http://hdl.handle.net/2445/57084
ISSN: 1135-8831
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Fonaments Clínics)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
156429.pdf1.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.