Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/57090
Title: Recursos i Restriccions de la Xarxa en Ciències de Biomèdiques
Author: Pastor Durán, Xavier
Keywords: Internet
Relacions metge-pacient
Ciències de la salut
Internet
Physician-patient relationships
Medical sciences
Issue Date: 1-Jan-2001
Publisher: Societat Catalana de Biologia
Abstract: La xarxa Internet, entesa com un consorci format per usuaris, ordinadors, elements de comunicació, coneixements i aplicacions, és una innovació tecnològica que obre la porta a noves modalitats de treball i de relació entre les persones i les organitzacions en què estan agrupades. En el cas de les ciències biomèdiques, una gran part del seu èxit rau a oferir un substrat metodològic molt adient a la necessitat intrínseca de tractar dades i informacions i comunicar-les a d"altres professionals perquè la recerca progressi o a la societat per a difondre els coneixements. La medicina es beneficia en el mateix sentit, però l"impacte és mes gran, ja que hom pot preveure un canvi radical en el paradigma de l"actuació clínica. La clàssica relació metge-pacient haurà d"incorporar nous elements amb el grau de responsabilitat corresponent. Cal acceptar el fet d"Internet amb un esperit científic alhora suficientment crític per a copsar tots els beneficis que se"n poden obtenir i totes les restriccions i limitacions que per raons tècniques o ètiques s"hagin d"acceptar.
Note: Reproducció del document publicat a: http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000027/00000031.pdf
It is part of: Treballs de la Societat Catalana de Biologia, 2001, vol. 51, p. 273-283
URI: http://hdl.handle.net/2445/57090
ISSN: 0212-3037
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Fonaments Clínics)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
501779.pdf466.38 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons